Degustace Vinařství Petr Koráb, Boleradice

Anotace: Dne 15. listopadu 2018 jsme částečně premiérově (dříve jezdil s bratrem Markem) přivítali v Klubu přátel vína Ústí nad Labem vinařství Petr Koráb z Boleradic. Vinař mezi nás zavítal osobně.
Vzhledem k tomu, že reportáže píši skoro již deset let a dostavila se únava materiálu, a také proto, že vinaři už mají webové a další stránky, kde se o nich vše dočtete, rozhodl jsem se reportáže zestručnit. Vždy do nich dám odkaz na příslušné stránky, stručný popis vinařovy filozofie a proč vinaře doporučujeme navštívit. Vodítkem vám pak mohou být přiložené fotografie a degustační list.
Stránky vinařství Petr Koráb najdete zde: http://zivahora.cz/ a zde: https://www.facebook.com/KOR%C3%81B-%C5%BEiv%C3%A1-hora-458658497807285/
Petr se řadí mezi tzv. autentisty, což je skupina vinařů, která se snaží vína vyrábět tradičními postupy a zasahovat do něj co nejméně.To vyžaduje poučeného konzumenta, protože tato vína prostě chutnají jinak. Též je třeba říci, že i mezi autentisty se najde řada směrů a přístupů, nedá se tedy říci, že by šlo o nějaký jednotný, uniformní směr.
Petr se proti tradičnímu vinařství nijak nevymezuje, vinaření v “autentickém” režimu považuje za svou cestu, kterou nikomu nevnucuje. Snaží se o hospodaření v souladu s přírodou a o maximální využití produktu. V jeho nabídce tak najdete kromě vína také vinné masti a vinný čaj.
Velký posun udělal též ve vzhledu láhví, kdy podobně jako řada jiných vinařů zavrhuje vinařské motivy a dbá spíše na příjemný design. Rovněž nechce použít prvoplánově své jméno a použít nabízející se lodní motivy, nicméně grafičce edici kompas pro mladá vína schválil. Do budoucna by chtěl, aby si lidé jeho vína kupovali s důvěrou ve značku jako takovou.
Petrova vína bych rozhodně doporučil všem, kteří už mají něco napito a chtějí objevovat další vinařské obzory, mnohdy pro ně do té chvíle netušené. Jeho vína též mohou výborně doplnit vaše menu.
Petr je příjemný vypravěč, tudíž ať degustace u vás nebo u něj bude příjemným zážitkem, je možné se s ním setkat též na některých akcích a pravidelně svá vína zaváží na objednávku do Prahy.