Jakostní víno s přívlastkem (predikátní vína)

Tato vína jsou vyráběna pouze z odrůd révy zapsaných ve Státní odrůdové knize. Výroba vína musí probíhat ve stejné vinařské oblasti, ve které byly hrozny sklizeny. Produkce hroznů nesmí překročit 12t/ha.

 Etiketa by měla obsahovat: Odrůdu, vinařskou oblast, podoblast, obec, trať a základní analytiku. Zodpovědnější vinaři v analytice kromě obsahu alkoholu uvádějí i obsah cukru v moštu, zbytkového cukru, kyselin a bezcukerný extrakt. Dále pochopitelně evidenční číslo a číslo výrobní šarže.

U jakostních vín s přívlastkem se nesmí žádnými způsoby zvyšovat cukernatost a upravovat tím jejich obsah alkoholu. Nesmí být konzervována chemickými látkami, pouze oxidem siřičitým.

Na základě ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti musí být víno zatříděno inspekcí (SZPI) jako jakostní víno s přívlastkem. Podle  naměřené cukernatosti jsou vína zatřiďována do kategorií - kabinetní víno (nad 19oNM), pozdní sběr (nad 21 oNM), výběr z hroznů (nad 24 oNM), výběr z bobulí (nad 27 oNM), výběr z cibéb (nad 32 oNM), ledové a slámové víno (nad 27 oNM).

Každá odrůda se vyznačuje odlišnými charakteristikami kvality hroznů a optimální stadium zralosti bobulí je tedy různé. To ovlivňuje termín sklizně a výslednou kategorii přívlastku. Vinař si může stanovením správného času sklizně naplánovat kvalitu výsledného vína.

Jakostním vínům s přívlastkem kabinetní víno svědčí delší zrání na lahvi. Tím se docílí lepšího ucelení poměru mezi extraktivními látkami a kyselinami.

Vzhledem k poměru jednotlivých látek ve víně jsou všeobecně za nejlepší považována suchá vína s přívlastkem pozdní sběr. Mají-li vyvážený obsah cukru i kyselin a jsou-li dostatečně extraktivní, pak v pozdním sběru nejvíce vynikne jejich odrůdový charakter jak ve vůni, tak v chuti.

Výběry z hroznů či bobulí jsou získávány z nejlepších částí hroznů sklizených v pozdějších termínech a dosahují již vyšší cukernatosti. V těchto vínech bývá zpravidla vyšší zbytkový cukr.