Ledová vína

Ledová vína jsou speciální kategorií velmi kvalitních přívlastkových vín, která se liší od ostatních technologií výroby. Hrozny na výrobu „ledovek“ se nechávají ve vinici až do příchodu mrazů. Sklízí se teprve když mráz ve vinici několik dní po sobě vykazuje minimálně -6oC. Sklizeň hroznů probíhá v brzkých ranních hodinách a okamžitě po sběru, ještě zmrzlé, se lisují. Voda v bobulích je zmrzlá do krystalků a při lisování z bobulí vytéká pouze hustá velmi sladká šťáva, která musí mít minimální cukernatost 27oNM.

Lisování musí proběhnout rychle, aby zmrzlá voda neměla šanci rozmrznout a zředit výsledný mošt. Takto získaný mošt se zakváší speciálními kvasinkami. Mošt prokváší velmi pomalu a kvasný proces se zastaví, když množství alkoholu dosáhne mezi 8-10% obj. Výsledná vína jsou velmi aromatická, s vysokým extraktem a velkým zbytkovým cukrem. K výrobě ledových vín je nutné používat pozdní odrůdy, které jsou odolné proti hnilobě nebo opadávání hroznů.

Daní za vysokou kvalitu moštu je velmi nízká výlisnost, která se pohybuje okolo 20 %. Navíc je výroba ledových vín poměrně riskantním procesem, neboť je nutné hrozny ponechat na keřích až do prvních mrazů, které zajistí zmrznutí bobulí na požadovanou teplotu. Hrozny mohou být napadeny hnilobou, poškozeny zvěří nebo ptáky, případně dokonce odcizeny. Proto je cena ledových vín tak vysoká.

Víno se zpravidla plní do malých lahví o objemu 0,2 l.