Zemské víno

Je to poměrně nové označení kategorie jakostních vín zavedené zákonem v roce 2004. Podmínkou uznání třídy moravské zemské víno nebo české zemské víno je původ hroznů na Moravě nebo v Čechách, použití schválených odrůd, sklizeň nepřevyšující 12t / ha a cukernatost hroznů při sběru min. 14°NM. Zemské víno lze označovat, na rozdíl od stolních vín, názvem oblasti, odrůdou a ročníkem. Mošty pro zemská vína je možno doslazovat. Nepodléhá povinnosti zatříďování u SZPI.
 
Označení „Zemské víno“ využívá mnoho malých a středních výrobců především u vín, která by šla zatřídit jako přívlastková, ale většinou pro malé množství vína v partiích se to finančně nevyplatí. Jako zemská se označují i Svatomartinská vína a to z důvodu nedostatku času na zatřídění.
 
V mnoha případech, ač to není povinností, uvádí výrobce na etiketu cukernatost hroznů při sběru. Odrůda může být uvedena na etiketě pouze tehdy, je-li ve víně zastoupena minimálně 85 % podílem. Je-li víno získáno z více odrůd, pak na jeho etiketě smí být vyjmenovány pouze tři, a to za předpokladu, že jsou ve víně zastoupeny každá minimálně 15 % podílem.
 
Zatřiďování přívlastkových vín je zpoplatněno a tak logicky bývá výsledná cena zemských vín nižší. Zejména u menších vinařů, kteří vyrábí přívlastková vína v malých partiích, to bývá výhoda. Je jasné, že záleží na poctivosti vinaře, ale doporučuji se po tomto typu vín poohlédnout.
Ještě malá rada – v marketech asi ne.